AZEM İNŞAAT
KURUMSAL

KURUMSAL

Kurumsal Değerlerimiz

Azem İnşaat; sizler için kendini her geçen gün yenileyen, müşteri taleplerini taahhüt edildiği şekilde ve zamanında karşılayan, sunduğu çözümler ile mutlak müşteri memnuniyetini sağlayarak hedeflerine ilerlemeyi kendine ilke edinmiştir.

 1.  Sektördeki gelişen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sağlıklı yaşam alanları için projeler üretmek,
 2.  Projelere özgü özel çözümler geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara ulaşmak,
 3.  Takım çalışmasını teşvik ederek farklı fikirlerin gelişmesine olanak sağlamak,
 4.  Hizmet kalitesini sürekli artırarak büyümek, en büyük yatırımı insan mutluluğuna yapmak,
 5.  Güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip çıkmak,
 6.  Uzman ekibimizle kaliteyi en uygun maliyetle elde etme başarısını göstermek,
 7.  Müşteri bağlılığına verdiğimiz önemle taahhüdümüzdeki işleri zamanında tamamlamak,
 8.  Uygulamalarımızda sistematiği sağlarken çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz arasında sinerji yaratmak,
 9.  Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak tüm çalışmalarımızda çevreyi korumaya özen göstermek

Kurumsal Özgeçmiş21

Azem İnşaat’ın kalite politikası, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerine uygulamaktır. Azem İnşaat çalıştığı müşterileri, çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları ile birlikte yaptığı işlerde ürün kalitesinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkeleri uygulamayı taahhüt etmektedir:

 

1) Müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini kalıcı olarak karşılayan hizmetler sayesinde sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmeyi,
2) Amacına uygun yapı hizmetleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği ve kalite kriterlerine uygun olarak teslim etmeyi,
3) Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak adına ileri teknolojileri öğrenmeyi, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmeyi,
4) Müşterileri, alt yüklenicileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşları uyumlu işbirlikleri kurarak rekabet kapasitesini artırmayı,
5) Hedeflerin, yönetim sistemlerinin ve kontrollerin yayınlanması ve çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlanması,
6) Kalite Yönetim Sistemi performansını, sürekli gelişim odaklı bir anlayışla, gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt etmek.
7) Çalışanların yetkinliklerini mesleki eğitim programları ile artırarak işlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamak.

 

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak.

Kurumsal Değerlerimiz

Azem İnşaat; sizler için kendini her geçen gün yenileyen, müşteri taleplerini taahhüt edildiği şekilde ve zamanında karşılayan, sunduğu çözümler ile mutlak müşteri memnuniyetini sağlayarak hedeflerine ilerlemeyi kendine ilke edinmiştir.

 1. Sektördeki gelişen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sağlıklı yaşam alanları için projeler üretmek,
 2. Projelere özgü özel çözümler geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara ulaşmak,
 3. Takım çalışmasını teşvik ederek farklı fikirlerin gelişmesine olanak sağlamak,
 4. Hizmet kalitesini sürekli artırarak büyümek, en büyük yatırımı insan mutluluğuna yapmak,
 5. Güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip çıkmak,
 6. Uzman ekibimizle kaliteyi en uygun maliyetle elde etme başarısını göstermek,
 7. Müşteri bağlılığına verdiğimiz önemle taahhüdümüzdeki işleri zamanında tamamlamak,
 8. Uygulamalarımızda sistematiği sağlarken çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz arasında sinerji yaratmak,
 9. Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak tüm çalışmalarımızda çevreyi korumaya özen göstermek

Product Design

Güvenilir ve dürüst çalışma ilkeleriyle sektöründe aranılan isimlerden biri olarak nesiller boyu insanlığa hizmet verecek yapılar üretme bilinci içinde, yaptığı tüm projeleri kaliteli, sorunsuz ve zamanında yerine getirerek, en mükemmel sonuca ulaştırmak. Tüm kamu ve özel kurumların isteklerini kendi hedefimiz olarak benimseyerek en ince ayrıntılarına kadar daima en kusursuzu inşa etmek için çalışmak.

 

1) Ekonomik ve sorunsuz hizmet sunmak
2) Kurumsal mükemmelliğin ön koşulu olan ekip mükemmelliği ile birlikte verdiğimiz hizmetlerin gelişimini ve sürekliliğini sağlamak.
3) Kamu kurumları ile özel sektör hizmet alanlarında küresel şirket olarak yetenek ve bilgilerimiz sunmak

 

Ana faaliyet İnşaat Hizmetleri olan Azem İnşaat, danışmanlık, problem tespiti ve çözümü, projelendirme ve uygulama alanlarında kendi uzman kadrosu ve makine parkı ile dünya standartlarında hizmet vermek, sektörle ilgili teknik ve idari şartnameleri, uygun hizmet verebilmek amacıyla güncel olarak takip etmekte ve üstlendiği işleri nesilden nesille aktarılan kalıcı bir eser olarak teslim etmek. Bir projenin başarısındaki en vazgeçilmez unsurun insan faktörü olduğunun bilinciyle, tecrübelerini işe adamış personelinin yaşam kalitesine değer katmayı ilke edinerek inşaat dünyasındaki her türlü teknolojik gelişme ve yeniliği üretiminin tüm alanlarına yansıtarak doğaya zarar vermeden şekillendirip, insanlığın hizmetine en verimli ve temiz şekilde sunmak.

Sağlık ve Emniyet

Azem İnşaat, faaliyetleri esnasında müşterilere, çalışanlara, taşeronlara, tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflar ile mal ve çevreye gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkelere göre davranır ve bu ilkeleri uygulamayı taahhüt eder:

1) SEÇ Mevzuatı ile SEÇ Müşteri şartnamelerine riayet etmek.
2) Kazaları ve olayları raporlamak ve nedenlerini araştırmak.
3) SEÇ Yönetim sisteminin performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek.
4) SEÇ Yönetim sistemi uygulamalarında, çalışanların katılımını ve liderliğini sağlamak.
5) SEÇ Anahtar Performans Göstergelerini ilgili taraflara raporlamak.
6) SEÇ bilincini, etkin iletişim sağlayarak ve eğitim programları uygulayarak ve ödüllendirmeyle artırmak.
7) Sıfır Kaza Kültürü’nü, tüm çalışanlara aşılamak.
8) SEÇ alanındaki en iyi uygulamaları Azem İnşaat SEÇ Yönetim Sistemi’ne entegre etmek.
9) Çevreye zarar verebilecek olumsuz potansiyel etkilerini önlemek.
10) Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak.
11) Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri, yerel topluluklara etkin ilişkiler kurarak asgari düzeye indirmek.

 

SEÇ Amaçları

1) İş sağlığı, güvenliği ve çevre risklerini bertaraf veya minimize etmek.
2) Güvensiz durum ve davranışları önlemek.
3) Fiziksel ve çalışma ortamı koşullarını iyileştirmek.
4) İş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincini tüm iş gücüne aşılamak.

 

SEÇ Hedefleri

1) Sıfır İş Kazası
2) Sıfır Malzeme Hasarlı Kaza
3) Sıfır Mal Hasarlı Kaza
4) Sıfır Araç Kazası
5) Sıfır Çevre Kazası

Kurumsal Değerlerimiz

Azem İnşaat; sizler için kendini her geçen gün yenileyen, müşteri taleplerini taahhüt edildiği şekilde ve zamanında karşılayan, sunduğu çözümler ile mutlak müşteri memnuniyetini sağlayarak hedeflerine ilerlemeyi kendine ilke edinmiştir.

 1. Sektördeki gelişen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sağlıklı yaşam alanları için projeler üretmek,
 2. Projelere özgü özel çözümler geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara ulaşmak,
 3. Takım çalışmasını teşvik ederek farklı fikirlerin gelişmesine olanak sağlamak,
 4. Hizmet kalitesini sürekli artırarak büyümek, en büyük yatırımı insan mutluluğuna yapmak,
 5. Güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip çıkmak,
 6. Uzman ekibimizle kaliteyi en uygun maliyetle elde etme başarısını göstermek,
 7. Müşteri bağlılığına verdiğimiz önemle taahhüdümüzdeki işleri zamanında tamamlamak,
 8. Uygulamalarımızda sistematiği sağlarken çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz arasında sinerji yaratmak,
 9. Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak tüm çalışmalarımızda çevreyi korumaya özen göstermek