[ AZİM İNŞAAT ]

Sağlık ve Emniyet

Azem İnşaat, faaliyetleri esnasında müşterilere, çalışanlara, taşeronlara, tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflar ile mal ve çevreye gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkelere göre davranır ve bu ilkeleri uygulamayı taahhüt eder:

1) SEÇ Mevzuatı ile SEÇ Müşteri şartnamelerine riayet etmek.
2) Kazaları ve olayları raporlamak ve nedenlerini araştırmak.
3) SEÇ Yönetim sisteminin performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek.
4) SEÇ Yönetim sistemi uygulamalarında, çalışanların katılımını ve liderliğini sağlamak.
5) SEÇ Anahtar Performans Göstergelerini ilgili taraflara raporlamak.
6) SEÇ bilincini, etkin iletişim sağlayarak ve eğitim programları uygulayarak ve ödüllendirmeyle artırmak.
7) Sıfır Kaza Kültürü’nü, tüm çalışanlara aşılamak.
8) SEÇ alanındaki en iyi uygulamaları Azem İnşaat SEÇ Yönetim Sistemi’ne entegre etmek.
9) Çevreye zarar verebilecek olumsuz potansiyel etkilerini önlemek.
10) Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak.
11) Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri, yerel topluluklara etkin ilişkiler kurarak asgari düzeye indirmek.

SEÇ Amaçları

1) İş sağlığı, güvenliği ve çevre risklerini bertaraf veya minimize etmek.
2) Güvensiz durum ve davranışları önlemek.
3) Fiziksel ve çalışma ortamı koşullarını iyileştirmek.
4) İş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincini tüm iş gücüne aşılamak.

SEÇ Hedefleri

1) Sıfır İş Kazası
2) Sıfır Malzeme Hasarlı Kaza
3) Sıfır Mal Hasarlı Kaza
4) Sıfır Araç Kazası
5) Sıfır Çevre Kazası