[ AZİM İNŞAAT ]

Kalite Politikası

Azem İnşaat’ın kalite politikası, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerine uygulamaktır. Azem İnşaat çalıştığı müşterileri, çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları ile birlikte yaptığı işlerde ürün kalitesinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkeleri uygulamayı taahhüt etmektedir:

1) Müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini kalıcı olarak karşılayan hizmetler sayesinde sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmeyi,
2) Amacına uygun yapı hizmetleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği ve kalite kriterlerine uygun olarak teslim etmeyi,
3) Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak adına ileri teknolojileri öğrenmeyi, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmeyi,
4) Müşterileri, alt yüklenicileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşları uyumlu işbirlikleri kurarak rekabet kapasitesini artırmayı,
5) Hedeflerin, yönetim sistemlerinin ve kontrollerin yayınlanması ve çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlanması,
6) Kalite Yönetim Sistemi performansını, sürekli gelişim odaklı bir anlayışla, gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt etmek.
7) Çalışanların yetkinliklerini mesleki eğitim programları ile artırarak işlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamak.

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak.